Bediening op Afstand

Diensten & Toepassingen > Bediening op Afstand >

Bediening-op-Afstand van Ventilatiesystemen (BOA-V)

  

 

Bij rampen en incidenten roept de lokale rampenzender op tot het sluiten van ramen en deuren. Het uitschakelen van het ventilatiesysteem wordt vaak vergeten, en is net zo noodzakelijk.


Daarvoor bestaat een oplossing: BOA-V


Risico's

 

Kijk op de risicokaart van Nederland, en u ziet dat het risico veruit het grootst is in de regio Rotterdam-Rijnmond. Maar ook elders varen schepen en rijden treinen met gevaarlijke stoffen door dichtbevolkt gebied, en overal in Nederland bevinden zich gevarenzones nabij of zelfs ín woongebieden.


Opgesloten

 

Gebouwen zijn vaak te gesloten voor voldoende natuurlijke ventilatie en daarom voorzien van centrale mechanische ventilatie voor verversing van de lucht. Dat betekent dat het systeem buitenlucht naar binnen zuigt. Als er buiten een gifwolk hangt, is dat gevaarlijk. Het is daarom van belang om de centrale mechanische ventilatie in gebouwen te kunnen stoppen. Veel installaties kunnen echter alleen in de gebouwen zelf worden aan- of uitgeschakeld, en alleen door een aangewezen sleutelhouder. Als er al aan wordt gedacht, zal de sleutelhouder bij een gifwolk de straat niet op gaan om het ventilatiesysteem uit te komen schakelen, of te laat. En het eerste kwartier is bij gifwolken cruciaal.


Breed gedragen

 

In samenwerking met de brandweer (Veiligheidsregio) van Rotterdam-Rijnmond is daarom een systeem ontwikkeld, waarmee de meldkamer ventilatiesystemen met één druk op de knop kan uitschakelen. Het schakelen gaat via het Entropia netwerk een missie kritisch datanetwerk van Entropia 


Dit systeem heet “Bediening op Afstand – Ventilatie” (BOA-V).


“Veiligheidsbewustzijn ontstaat helaas pas als mensen de bedreiging voelen”, aldus Peter Uithol, senior beleidsmedewerker risico- en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van BOA-V. “Door de hoge verplaatsingssnelheid van een gif- of gaswolk is evacuatie meestal niet de beste optie, maar is het des te belangrijker de ventilatie snel te kunnen sluiten.”


De brandweermeldkamer

 

Het systeem is geïntegreerd in de werkschermen van de meldkamer. Op het moment dat er een incident wordt gemeld, tekent de centralist op de GIS-kaart een risicogebied af. De software vraagt dan “Wilt u de onderliggende ventilatiesystemen uitschakelen?”. Als de centralist “Ja” aanvinkt, worden de systemen uitgeschakeld. Eenvoudiger kan niet. Het is belangrijk dat deze oplossing in de software zit die de meldkamer dagelijks gebruikt. Als zo’n systeem los staat, en alleen bij rampen wordt ingezet, dan gebruikt een centralist het maar eens in de zoveel jaar. Dat is vragen om vertragingen, verwarring en fouten, zeker in stresssituaties zoals een gifwolk.


Zelf schakelen

 

BOA-V biedt ook de eigenaar zelf de mogelijkheid om te schakelen, via een afgeschermde site. Dat kan relevant zijn als er bijvoorbeeld stankklachten zijn, die veroorzaakt worden door een lokale containerbrand, of het teren van een dak.


Beschikbaarheid

 

Het uitschakelen gaat via het ENTROPIA-netwerk. Voor dit netwerk is gekozen, omdat je bij incidenten niet op consumentennetwerken kunt vertrouwen, en andere netwerken binnen enkele jaren gesloten zullen worden. Bovendien heeft Entropia beveiligde verbindingen met alle meldkamers van Nederland. De onderliggende applicaties worden op twee locaties buiten de regio gehost, en ook de back-up bevindt zich op een andere locatie. Zo wordt zeker gesteld dat de schakeling op afstand altijd werkt.


BOA-V in het kort:

 

Toekomstvast


• Door de brandweer (Veiligheidsregio) van Rotterdam-Rijnmond is een lijst met meer dan 100 eisen en wensen opgesteld, waar BOA-V als enige aan voldoet.
• Bestaande technieken (op basis van P2000 en TF) vond men niet toereikend.
• Entropia heeft een licentie van minimaal 10 jaar. De toekomst van andere netwerken is onzeker.
• In Rotterdam-Rijnmond is BOA-V de de facto standaard.
• Entropia is ISO 9001, ISO 14001 en VCA** gecertificeerd.

 

Betrouwbaar

 

• De hele keten kent geen zwakke schakels.
• Servers zijn dubbel uitgevoerd.
• Entropia werkt altijd, ook bij rampen, wanneer andere communicatienetwerken wegvallen.
• De brandweer schakelt zelf.
• Dat gebeurt vanuit hun eigen software, waar ze dagelijks mee werken.
• Het systeem test zichzelf automatisch, u weet dat het werkt.

 

Snel

 

• BOA-V is onderdeel van de meldkamersoftware die dagelijks gebruikt wordt. Voor medewerkers is schakelen een routinehandeling.
• De meldkamer tekent een ‘risicogebied’ af op een kaart. De software vraagt dan zelf: “Wilt u onderliggende ventilatiesystemen uitschakelen?”.