Dekkingsgebied

Het digitaal radiocommunicatie

 

netwerk van Entropia

 

Entropia heeft een digitaal portofonienetwerk gebaseerd op het trunking principe, dat bestemd is voor de professionele gebruiker. Omdat het systeem landelijk dekkend is, kan het ook worden toegepast voor gebruikers die op grotere afstand van elkaar werken. Daarnaast biedt het via encryptie en authenticatie beveiligde netwerk een snelle verbindingsopbouw.


  • Hand over kaarten:

Dit is de grens waarbij een portofoon of mobilofoon overgaat naar een andere mast. De communicatie wordt niet onderbroken bij een overgang naar een andere mast, ook niet tijdens een gesprek. De grensgebieden kan je herkennen aan een andere kleur.


  • Overlap:

Een overlappende zone wordt aangegeven door middel van een roze kleur. Alles wat in het roze gekleurd is is minimaal door 2 opstelpunten gedekt.

  • Dekkingskaarten:

De berekeningen zijn theoretische computersimulaties en kunnen in de praktijk afwijken door bebouwing, speciale beglazing, vegetatie, bebossing, invloed van magnetische velden, enzovoort. De resultaten zijn indicatief.


  • Binnendekking:

Eventuele binnendekking is niet beschikbaar in de standaard Entropia dienstverlening, echter is in sommige gevallen wel aanwezig. Op de bedekkingskaarten wordt met behulp van gekleurde gebieden aangegeven hoe sterk de radiodekking is. In speciale gevallen kan desgewenst een bijkomende installatie voor het realiseren van (binnen-)dekking noodzakelijk zijn; consulteer hiervoor Entropia.

Rechten:

Aan de dekkingskaarten kunnen contractueel geen rechten worden ontleend.

 

De Belgische dekkingskaart wordt zo spoedig mogelijk bijgevoegd.