Diensten > ComBus Release notes >

ComBus Release Notes

 

 

27 november 2019: Release notes v2.5

 

1. ComBus OnLine nieuwe functionaliteiten

 

1.1. Points of Interest (POI) op de kaart

 

 • Op de kaart kan de gebruiker zelf POI’s (= Point of Interest) aanmaken, elke POI wordt na het aanmaken op de kaart gevisualiseerd a.d.h.v. een icoon. Deze POI wordt onmiddellijk op alle kaarten en bij alle centralisten weergegeven.  
 • Een POI kan aangemaakt worden om belangrijke informatie op de kaart weer te geven: bijvoorbeeld een afgesloten straat, een bouwkraan voor bepaalde periode, brug die voor bepaalde tijd afgesloten wordt, locatie die belangrijk is binnen de meldkamer; … Op deze manier kan de centralist deze belangrijke informatie eenvoudig delen met de collega’s.
 • De bestaande POI’s kunnen gewijzigd en verwijderd worden.
 • De gebruiker kan zelf kiezen om de POI’s al dan niet weer te geven op de kaart & de gebruiker kan kiezen om de POI’s individueel of gegroepeerd weer te geven (overzichtelijker bij grote hoeveelheid POI’s). 

 

1.2. Menubalk - werkbalk

 

In ComBus OnLine is een nieuwe menubalk/werkbalk beschikbaar. De menubalk werd ontwikkeld zodoende de gebruiker heel eenvoudig welbepaalde functionaliteiten kan uitvoeren, via het klikken op de knop de menubalk.  

 

Deze nieuwe werkbalk kan door een Entropia medewerker op maat geconfigureerd worden.  De werkbalk kan volgende knoppen bevatten:
 
Elke klantorganisatie kan kiezen welke functionaliteiten men op de werkbalk wenst te gebruiken:


1/ Groepsselectie: er verschijnt een pop-up waarop de centralist zijn eigen groepsselectie kan aanpassen, door in de menubalk op de knop ‘Groepsselectie’ te klikken.  Dit is dezelfde functionaliteit als via <Beheer Persoonlijke Instellingen>, hier kan de gebruiker selecteren welke groepen men wenst de beheren.

 

2/ Voertuigtypes: er kan een gedetailleerd overzicht van de voertuigtypes opgevraagd worden na het klikken op de knop ‘Voertuigtypes’. Na het klikken op deze knop verschijnt er een pop-up die alle actieve voertuigtypes weergeeft.  Deze nieuwe functionaliteit werd in detail toegelicht in paragraaf 1.3.

 

3/ Overzicht kleuren: er verschijnt een pop-up waarin de kleuren van de statussen kunnen aangepast worden, door in de menubalk op de knop ‘Overzicht kleuren’ te klikken.  Dit is dezelfde functionaliteit als via <Beheer Persoonlijke Instellingen>, hier kan de gebruiker zelf kiezen in welke kleur de binnenkomende statussen weergegeven worden.  

 

4/ Verzend bericht: er verschijnt een pop-up waarop de centralist een bericht kan verzenden naar de portofoon medewerkers door in de menubalk op de knop ‘Verzenden bericht’ te klikken.  Na selectie van de bestemming en ingave bericht wordt het bericht verstuurd.  Via het overzicht “Verzonden Berichten” kan het resultaat van het versturen opgevolgd worden.

 

5/ Lay-out herstellen: via deze knop kan de gebruiker teruggaan naar de standaard lay-out (dit is de lay-out die door Entropia bij installatie werd vastgelegd met de klantorganisatie).  Dit kan nodig zijn in het geval dat de lay-out van het hoofdscherm niet meer zoals gewenst wordt weergegeven (bv. Door herhaaldelijk wijzigen of verslepen van lay-out onderdelen).

 

6/ Kaart: via deze knop kunnen eenvoudig 1 of meerdere kaarten toegevoegd worden, deze kaart wordt via een pop-out weergegeven. Via een dropdown met alle gedefinieerde kaarten voor de klantorganisatie, kan de centralist kiezen welke kaart men wenst toe te voegen.  Deze nieuwe functionaliteit werd in detail toegelicht in paragraaf 1.4.

 

7/ Zoekfunctie: de werkbalk werd voorzien van een speciale zoekfilter, deze zoekfilter stelt de centralist in staat om op bepaalde termen te gaan zoeken.  Alle overeenkomsten worden dan doorheen het hoofdscherm opgelicht. Deze nieuwe functionaliteit werd in detail toegelicht in paragraaf 1.5.


1.3. Voertuigen/voertuigtypes


Vanaf deze nieuwe release van de ComBus OnLine kan de meldkamer het voertuigenpark (wagens, fietsen, moto’s, dienstwagen, veegwagen,…) beheren alsook raadplegen wie wanneer met welk voertuig onderweg is en het aantal voertuigen er beschikbaar zijn van een welbepaald voertuigtype.
De beheerder kan de voertuigtypes beheren, een afbeelding bepalen en bepalen hoeveel voertuigen er aanwezig zijn per voertuigtype.  
 
Vervolgens kan de portofoon gebruiker aangeven dat hij/zij een welbepaald voertuig meeneemt; dit gebeurt via het doorsturen van status, via een vooraf gedefinieerde status knop op de portofoon.  

 

Op de meldkamer kan de centralist vervolgens zien:


- welke voertuigtypes er in gebruik zijn (via overzicht voertuigtypes via de menubalk)
- hoeveel voertuigen per type er beschikbaar zijn
- welke portofoon gebruiker een voertuig ter beschikking heeft. 

 

Per voertuigtype kan er een symbool ingesteld worden, zodoende op het groepenoverzicht onmiddellijk overzichtelijk is welke gebruiker er welk type voertuig meeheeft tijdens de shift.
Op die manier kan de meldkamer portofoon gebruikers aansturen op basis van deze extra informatie en kan er achteraf een managementrapportage getrokken worden van het voertuigen gebruik.

1.4. Pop-out (extra) kaart en wijzigen kaart


Via de werkbalk kan de gebruiker een kaart gaan toevoegen, de knop “Kaart” maakt het mogelijk om gebruiksvriendelijk 1 of meerdere kaarten te pop-outen.
Via een drop down met alle gedefinieerde kaarten voor de klantorganisatie, kan de centralist kiezen welke kaart men wenst toe te voegen.  

 

 • Bij aanklikken van een kaart in de drop-down wordt de desbetreffende kaart gepop-out.  Deze pop-out kan de gebruiker vervolgens naar het gewenste beeldscherm slepen.
 • Dit wordt automatisch bewaard in de ComBus, zodoende bij het afsluiten & opstarten (of refresh) van de ComBus deze kaart opnieuw gepop-out weergegeven wordt.  De gebruiker kan vervolgens deze kaart onmiddellijk op het gewenste beeldscherm slepen. 

Wijzigen kaart: er werd in de kaart een bijkomende optie voorzien om in de kaart te wisselen naar een andere kaart (indien er meerdere kaarten gedefinieerd werden voor de klantorganisatie).
 
Opmerking: dit is verschuiven naar de positie van een andere kaart (titel van de kaart blijft nog behouden, bij refresh/afsluiten wordt de oorspronkelijke kaart terug geopend).

1.5. Zoekfunctie in hoofdscherm

 

In de menu balk is een zoek veld voorzien. Door ingave van een term (bv. deel van een naam, groep) worden alle overeenkomsten gehiglight die voldoen aan de zoekterm ; dit doorheen het gehele hoofdscherm. Zo wordt in bovenstaand voorbeeld gezocht naar ‘Portofoon 7’. Het wordt dankzij de highlights meteen duidelijk waar deze portofoon zich bevindt; de bovenliggende gespreksgroep wordt ook opgelicht. 

1.6. Gewijzigde lay-out ComBus OnLine

 

De lay-out en kleur van de menu in de ComBus OnLine werd gewijzigd: De “Hamburger” knop bovenaan, waar voorheen het beheer & rapportage konden gestart worden, werd vervangen door knoppen.


2. Optimalisaties ComBus OnLine

 

 • Rapportage: optimalisatie aanmaken rapport + optimalisatie GPS rapportage
 • Weergave PTT press in hoofdscherm: optimalisatie visuele weergave bij PTT op groep
 • Weergave kaarten:met meerdere kaarten tabs werken werd vereenvoudigd
 • Regroup: eenvoudiger gemaakt om met portofoons in eigen groep te plaatsen na een actie is afgerond (alleen beschikbaar in Nederland).

 

Eerdere Release notes:

 

 • Release notes v2.4: 11 december 2018
 • Release notes v2.3: 23 augustus 2018
 • Release notes v2.2: 4 juni 2018
 • Release notes v2.0: 6 april 2018
 • Release notes v1.8: 6 oktober 2017
 • Release notes v1.7: 9 augustus 2017
 • Release notes v1.6: 22 mei 2017

 

Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie