Innovatie komt altijd boven water! [31-01-2017]


Actuele informatie over grondwaterstanden is van cruciaal belang om overstromingen te kunnen voorspellen en voorkomen, maar ook om droogte tegen te gaan doordat er te veel water opgepompt wordt. Momenteel worden de gegevens nog manueel verzameld. Daartoe moeten medewerkers van de watermaatschappij op regelmatige basis duizenden ondergrondse peilputten - verdeeld over gans Vlaanderen en Brussel - controleren. Een behoorlijk arbeidsintensieve job die bovendien vaak moet uitgevoerd worden op moeilijk bereikbare plaatsen zoals moerasgebieden en daarnaast zijn manuele metingen niet altijd accuraat. Daar kom nu verandering in, dankzij een beveiligd draadloos meetnet dat grondwaterstanden, drukmetingen en temperaturen van het water tot meer dan honderd meter diep automatisch registreert. Het werd ontwikkeld door Entropia en ComBus Technologies, twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in mobiele netwerken voor professionele bedrijfscommunicatie en missie kritische netwerkapplicaties. ‘We hebben elke peilput uitgerust met één of meerdere (draadloze) sensoren die we ontsloten hebben via het ComBus Cloud platform’, legt CEO Philip Vercruysse uit. ‘Die voeren om de 15 minuten een meting uit en sturen de gegevens onmiddellijk door via ons draadloos netwerk.’

Verschillende uitdagingen
‘Een eerste uitdaging bestond uit het ontwerpen van sensoren die het ondergrondse waterniveau tot op meer dan honderd meter diepte nauwkeurig kunnen meten’, zegt Vercruysse. ‘Daarbij dienden we rekening te houden met de verschillende ondergrondse waterlagen die soms van elkaar gescheiden worden door ondoordringbare materialen zoals klei. Daarnaast moesten we op zoek gaan naar een energiebron die de dieptesensoren gedurende minstens tien jaar kan voeden in temperaturen tussen -20 en 45 graden Celsius. Daartoe werd een unieke ‘low power’-technologie ontwikkeld’ en een software Cloud platform (ComBus) die deze sensoren bewaakt. De sensoren versturen de ondergrondse meetresultaten in real-time (draadloos) door. De volgende uitdaging bestond dan ook uit het voorzien van een netwerk met een beschikbaarheid van minstens 99,99 procent - zelfs in afgelegen gebieden. ‘De bestaande gsm-netwerken bleken alvast niet te voldoen’, zegt Philip Vercruysse. ‘Daarom hebben we een eigen radionetwerk opgezet dat toelaat om de signalen op te vangen met een laag vermogen. Het staat los van alle andere publieke infrastructuren en laat toe om de gegevens op een energiezuinige manier te versturen.’ De kostprijs van het volledige project bedraagt iets meer dan een miljoen euro. De funding gebeurde integraal met eigen middelen. Intussen is het radionetwerk reeds operationeel. In de loop van 2017 zullen alle peilputten in Vlaanderen en Brussel door het projectteam van Entropia en ComBus Technologies voorzien worden van de benodigde sensoren.

Alles in een centrale databank
Alle ingewonnen gegevens zullen terechtkomen in een centrale database. Daarin worden ze bewaard, gevalideerd, getransformeerd, gevisualiseerd en doorgegeven aan de databanken van de watermaatschappijen. Philip Vercruysse: ‘De centrale database bevindt zich in onze ComBus cloud, wat de bediening en het beheer aanzienlijk vergemakkelijkt. Daarnaast zijn ook de nodige API’s (application programming interfaces = ComBus koppelingen) voorzien voor een maximale communicatie met de bestaande systemen en infrastructuren van de watermaatschappijen. Inderdaad, ook de (beveiligde) Cloud hebben we zelf ontwikkeld en gebouwd, anders kan je geen beschikbaarheid bieden van meer dan 99 %’. De gegevens die door het meetnet ingewonnen worden, hebben een aanzienlijke maatschappelijke waarde. Ze zijn bijvoorbeeld belangrijk voor het voorspellen van overstromingen. Daarnaast worden ze ook door de hydrogeologen van de watermaatschappij gebruikt voor de real-time opvolging van de ondergrondse waterstanden en het opstellen van wiskundige modellen. Op basis hiervan kunnen snel acties ondernomen worden om bijvoorbeeld bovengrondse overstromingen te voorkomen.

Terug
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie