Referenties

Enkele Entropia referenties ...
 

 

 
Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever.
 

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) is één van de acht universitair medische centra in ons land en wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de internationale top. Als universitair medisch centrum heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van geneeskundig onderwijs. Op deze pagina's vindt u korte informatie over deze kerntaken en een overzicht van de feiten en cijfers van het AMC.

Amstel is al 46 jaar partner van de Amstel Gold Race en is bovendien al sinds 2001 betrokken bij de toerversie van dit unieke wielerevenement. Mede door het succes van de deze toerversie ontwikkelt Amstel de komende tijd nog meer activiteiten voor toerfietsend Nederland. Amstel biedt de mogelijkheid de Amstel Gold Race 365 dagen per jaar te fietsen. Zo is per 14 december 2010 de complete profkoers van bebording voorzien, maar er zijn nog veel meer ontwikkelen waar we u graag van op de hoogte houden. Wij doen dat via onze nieuwsbrief, Twitter en deze website.

 

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten op het gebied van gezondheid, voeding en hoogwaardige materialen. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als sociaal en etisch verantwoordelijke 'corporate citizen'. De bedrijfsdoelstellingen economie, milieuzorg en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn stuk voor stuk even belangrijk. In het boekjaar 2010 telde Bayer 111.400 medewerkers en bedroeg de omzet 35,1 miljard euro. De investeringen bedroegen 1,6 miljard en de R&D-uitgaven 3,1 miljard euro.

 

Cobelfret is involved in the worldwide transportation of around 50 million tonnes per annum of coal, iron ore, bauxite and other dry bulk products through freight contracts with industrial and mineral groups. It operates a fleet of owned and chartered bulk carriers in sizes ranging between 30,000 and 200,000 tonnes deadweight. The Shipping Lines 'CLdN ro-ro SA' and 'Cobelfret Ferries NV' operate a core fleet of 20 vessels specifically designed for the short sea ro-ro trade, occasionally supplemented by time chartered tonnage, which accommodate trailers, containers, vehicles and other rolling equipment.

 

Combinant (Combined Terminal Antwerp) is een open access spoorterminal voor intermodaal transport, gelegen in de Antwerpse haven. Door de centrale ligging in de Antwerpse haven en de samenwerking met verschillende treinoperatoren kan Combinant een uitgebreid Europees treinnetwerk aanbieden. Combinant werd opgericht als joint venture tussen BASF, Hupac en IFB met steun van Europa en de Vlaamse Overheid. Door een deel van het wegvervoer te vervangen door spoorvervoer wordt het milieu minder belast.

 Evonik Industries bekleedt topposities in alle drie haar segmenten: Chemie, Energie en Immobiliën. We focussen op technologie en kwaliteitsvol leiderschap binnen attractieve markten. Centraal in onze strategie staat een duurzame waardecreatie en winstgevende groei. Antwerpen behoort met elf productie-eenheden voor vier Business Units tot de grootste multi-user-vestigingen van Evonik Industries: Inorganic Materials, Coatings & Additives, Advanced Intermediates en Health & Nutrition.

 Als wereldwijd marktleider in expresvervoer en logistiek levert DHL oplossingen voor het beheer en transport van goederen. We hebben een wereldwijd netwerk en beschikken over lokale expertise. Wij bieden deskundige oplossingen voor expresbezorging, lucht-, zee- en landvervoer, contractlogistiek en internationale postdiensten. We hebben een wereldwijde dekking en een grondige kennis van de lokale markten. Het internationale netwerk van DHL verbindt meer dan 220 landen en gebieden in de hele wereld met elkaar. De medewerkers van DHL zetten zich in voor een snelle en betrouwbare service die uw verwachtingen overtreft.

 Eneco maakt duidelijke keuzes. We concentreren ons op verduurzaming van onze activiteiten, maar we beseffen dat we dit alleen samen met anderen kunnen bereiken. Met medewerkers, aandeelhouders, klanten, partners, bedrijven en overheden. Deze website geeft meer informatie over ons, onze visie op de toekomst en onze duurzame strategie. Ook onze duurzame projecten komen uitgebreid aan bod. Neemt u ook eens de tijd om de andere websites van Eneco te bezoeken. Ik wens u een plezierig verblijf op onze corporate website.

 

De Europese Commissie behartigt de algemene belangen van de EU, stelt nieuwe wetgeving voor (aan het Parlement en de Raad), zorgt voor het beheer en de uitvoering van het EU-beleid, handhaaft de EU-wetgeving (samen met het Hof van Justitie) en voert internationale onderhandelingen. ec.europa.eu is de website van de Europese Commissie en maakt deel uit van de officiële EU-portaalsite, "Europa". U vindt er algemene informatie, zoveel mogelijk in de 23 officiële EU-talen. Jammer genoeg is het ons niet mogelijk alle informatie in al die talen aan te bieden.

 Water is een vitale behoefte voor mens en bedrijf. Evides vindt dat drinkwater nu en in de toekomst voldoende en zuiver beschikbaar dient te zijn, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten en goede service. Samenwerking met andere waterbedrijven en binnen de waterketen is belangrijk om synergie en innovatie te behalen. Evides is een bedrijf dat haar publieke taak van watervoorziening ondernemend uitvoert voor huishoudens en industriële afnemers.

 G4S is wereldleider in beveiligingsoplossingen, die specialiseert in het outsourcen van business processen in sectoren waar security en safety risico’s beschouwd worden als een strategische bedreiging. Wij hebben activiteiten in meer dan 125 landen en we hebben meer dan 625.000 medewerkers over heel de wereld. Daarmee is G4S de grootste werkgever, beursgenoteerd in Londen op de London Stock Exchange, en ook in Kopenhagen. Of u nu een beveiligingsoplossing nodig hebt voor één locatie of verspreid over verschillende continenten, met onze globale ervaring kunnen we u steeds de meest uiteenlopende voordelen bieden. G4S beveiligt uw wereld op meer manieren dan u denkt.

 Stadstoezicht houdt zich bezig met handhaving en toezicht. Onze stadswachten dragen allemaal hetzelfde uniform. Hun specifieke functie is alleen herkenbaar aan de epaulet op de schouder. Zo laten we zien dat er veel ‘gemeentelijk blauw’ is in Rotterdam. De taken en bevoegdheden van de medewerkers lopen uiteen, maar ze werken allemaal voor hetzelfde doel: een stad zonder overlast en ergernissen. Stadstoezicht handhaaft daarom onder meer de regels die gelden voor het parkeren en op de markten van Rotterdam. Tegelijk zorgen we voor goede voorzieningen op dat gebied - zoals parkeergarages en marktterreinen. Stadstoezicht is verder preferred supplier binnen de gemeente Rotterdam voor beveiligingsdiensten en voert huisbezoeken uit. (Klik hier voor filmpje)

 Naast de zichtbare en bevoegde collega's op straat, werkt Stadstoezicht ook op minder zichtbare wijze aan de veiligheid van Amsterdam. Cameratoezicht, de coördinatie van grootschalige evenementen, milieu-zonering en het verlenen van RVV-ontheffingen zijn hiervan enkele voorbeelden. Op vier plaatsen in de stad bekijken speciaal daartoe opgeleide cameraobservanten van Stadstoezicht de beelden van meer dan 150 camera's. Ze zijn in staat om snel verdachte gedragingen te signaleren en verdachte personen te volgen. Als de situatie daarom vraagt,
alarmeren ze collega's op straat of de politie en kunnen ze de beelden direct doorschakelen naar het desbetreffende politiedistrict. Na incidenten kunnen de beelden door de politie worden opgevraagd voor opsporingsdoeleinden.


 
In Den Haag werken 131 internationale instellingen en organisaties met ruim 14.000 medewerkers aan wereldvrede. Leer meer over de organisaties en wat ze doen. Den Haag is dé internationale stad van vrede en recht. De stad is, na New York, de tweede Verenigde Naties-stad. Er zijn 131 internationale instellingen in de stad waar ongeveer 14.000 medewerkers werken aan de wereldvrede. Tot in de straten van Sarajevo, Nairobi en Kaboel staat de naam Den Haag voor hoop: Hoop voor miljoenen mensen dat de misdaden die hun zijn aangedaan niet onbestraft blijven. Hoop op een vreedzame toekomst. Vanuit Den Haag wordt gewerkt aan een vreedzame en rechtvaardige wereld, waarin conflicten niet op het slagveld maar in de rechtszaal worden afgehandeld.

 De gemeente Utrecht heeft daarom alle onderwerpen die te maken hebben met veiligheid ondergebracht in één programma: Utrecht Veilig! Dit programma valt direct onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Samen met politie, openbaar ministerie, welzijnsorganisaties, ondernemers én bewoners werkt de gemeente aan een veilig Utrecht. De stad Utrecht wordt steeds veiliger uit cijfers blijkt dat de criminaliteit daalende is en het gevoel van veiligheid sterk is verbeterd. We hebben de ambitie een aantal hardnekkige veiligheidsproblemen aanzienlijk verder te verkleinen.

 

De ruim 400 Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de GGD. De “GGD” zelf staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De GGD’en vormen een landelijk dekkend netwerk. GGD Nederland is de koepelorganisatie van de GGD'en. De organisatie waar kennis en informatie actief worden verzameld en uitgewisseld. Hierdoor ontstaat een unieke bron van onafhankelijke informatie over de gezondheidssituatie in Nederland. Vanuit GGD Nederland wordt, voor en in samenspraak met de GGD’en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’en gedaan richting politiek en stakeholders.

 ICO één van de belangrijkste stouwerijbedrijven voor roll-on/roll-of cargo die scheeps-en terminal behandelingsdiensten levert inclusief Vehicle Processing, maritieme agentuur en logistieke diensten.
ICO is een 100% dochteronderneming van Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), één van ‘s werelds leidende transportbedrijven. De NYK Group heeft een vloot van meer dan 700 zeeschepen en bovendien tal van vliegtuigen, treinen en vrachtwagens. Vorig jaar behandelde ICO maar liefst 1.6 miljoen wagens en high & heavy eenheden op de gespecialiseerde roll on roll off terminals te Zeebrugge en Antwerpen.


 Een universiteit gaat over vrij en belangeloos zoeken naar waarheid. Niet meer, niet minder. Haar andere doelstellingen zijn daarvan afgeleide concretiseringen, met name het bekende trio: wetenschappelijk onderzoek, dat zoekt naar waarheid; onderzoeksgebaseerd onderwijs, dat opleidt en vormt tot waarheid; en wetenschapsgebaseerde maatschappelijke dienstverlening, die helpt in waarheid. Eigenlijk zijn deze doelstellingen zo disparaat dat ze haast onmogelijk samen te realiseren lijken: onderdak bieden aan de opvolgers van Aristoteles en Newton, een 18-jarige een proefbuisje leren gebruiken, en een opinie geven over een actuele kwestie hebben intrinsiek zo weinig met elkaar te maken dat ze een onderliggend, unificerend principe nodig hebben, en dàt is juist te vinden in het vrije en belangeloze waarheidsstreven.

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie en is actief op alle belangrijke wereldmarkten. Het bedrijf, dat genoteerd staat aan de beurs van Frankfurt, bereikte in 2010 een omzet van EUR 7.1 miljard. Met zijn uitgebreide portfolio richt het bedrijf zich op premium business. De core business omvat de ontwikkeling, productie en verkoop van kunststof, rubber, speciale chemicaliën en tussenproducten. Daarnaast ondersteunt het zijn klanten bij de ontwikkeling en uitvoering van systeemoplossingen op maat. Op deze gebieden, die de basis vormen van de chemische industrie, beschikt LANXESS over kernexpertise in de vorm van chemische en toepassingsgerelateerde knowhow, flexibel vermogensbeheer en klantgerichtheid.

 Oiltanking Stolthaven Antwerp offers the logistic support needed to capture fast moving opportunities, whether you are importing, exporting, distributing or holding your products for a favourable market. The terminal is located amid one of the world’s most extensive refining and petrochemical complexes providing excellent access to national and international markets by water or land transport. Oiltanking Stolthaven Antwerp offers sophisticated storage and handling infrastructure for oil products, chemicals and gases as well as 30 years of experience in handling chemicals. Customers are assured of the integrity of their products through dedicated storage systems and highly skilled personnel. Oiltanking Stolthaven Antwerp provides exceptional storage service and tailor made logistic solutions to the chemical and petrochemical industry.

 
Wij bundelen onze inspanningen rond de missie: meer reizigers veilig, op tijd en comfortabel vervoeren via aantrekkelijke stations. NS heeft de taak Nederland in beweging te houden. Alleen als we voortgaan op de ingeslagen weg blijft het voor reizigers aantrekkelijk om gebruik te maken van de trein. Dat kan alleen met een financieel gezond bedrijf dat ruimte heeft voor investeringen in de toekomst. Een voldoende rendement is randvoorwaarde voor de continuïteit van de onderneming op lange termijn.

 

When Nike co-founder Bill Bowerman made this observation many years ago, he was defining how he viewed the endless possibilities for human potential in sports. He set the tone and direction for a young company created in 1972, called Nike, and today those same words inspire a new generation of Nike employees. Our goal is to carry on his legacy of innovative thinking, whether to develop products that help athletes of every level of ability reach their potential, or to create business opportunities that set Nike apart from the competition and provide value for our shareholders.

 

De Internationale 100 km Dodentocht ® wordt georganiseerd door de vzw Kadee Dodentocht, bijgestaan door de vzw Jeugdhuis Kadee. Een groot aantal medewerkers van de vzw Kadee Dodentocht ® bereidt professioneel en volledig vrijwillig de manifestatie voor. Tijdens het evenement zijn er maar liefst meer dan 600 organisatiemedewerkers dag en nacht op de been!
Daarnaast zijn er ook nog zo'n 150-tal manschappen van diverse ordediensten, verspreid over de verschillende gemeenten, en ongeveer 500 vrijwillige medewerkers van het Belgische Rode Kruis.
 In Plopsaland kunnen jong en oud een dagje boordevol plezier meemaken, met de favoriete figuren van Studio 100 zoals Samson en Gert, Kabouter Plop, Piet Piraat... Attracties voor groot en klein, zoals Anubis, de Vleermuis, het Bos van Plop, de Rollerskater, en vele andere. Verder zijn er uiteraard vele shows, attracties voor jong en oud, en dit allemaal in een zeer mooi park.

 

De Sea-Ro Terminal Groep behoort tot de top van de Europese roro stevedores. Het havenbedrijf is gespecialiseerd in trailer- en containerbehandeling, verscheping van nieuwe wagens en behandeling van woudproducten. Daarnaast heeft Sea-Ro Terminal een unieke expertise ontwikkeld in diverse havenactiviteiten zowel op vlak van stockage en distributie, onderhoud en herstelling, en ombouw van nieuwe voertuigen als van landbouwmachines. De gemotiveerde en open bedrijfsfilosofie maakt van de Sea-Ro Terminal Groep een cruciale link in uw supply chain. Dit havenbedrijf biedt u iedere keer opnieuw doelgerichte oplossingen op maat. Sea-Ro Terminal heeft alles wat een hoogstaand havenbedrijf nodig heeft.

 

Welkom bij Securitas. Securitas biedt veiligheidsoplossingen zoals permanente bewaking, mobiele bewaking, luchthavenbewaking en monitoring. Securitas is actief in verschillende sectoren zoals industrie, retail, grote en middelgrote ondernemingen, luchthavens, banken en particulieren. De drie waarden van Securitas zijn de volgende: integriteit, waakzaamheid en hulpvaardigheid. Ze dienen als leidraad voor al onze medewerkers bij het ontwikkelen van vertrouwen bij klanten, met collega’s en in de samenleving. Drie rode stippen vormen ons logo.

 

Shanks is één van de grootste groepen op het vlak van afvalverwerking in Europa. De Groep is aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Frankrijk. In België is Shanks één van de vier voornaamste actoren. Sinds 1998 is Shanks Belgium onderverdeeld in verschillende regio’s.
Shanks biedt een ruim gamma vernieuwende oplossingen voor afvalbeheer, industriële reiniging, openbare netheid, sanering en afbraak. Dankzij zijn ervaring, zijn vaardigheden, zijn beroepsernst en zijn solide financiële situatie is Shanks voor zowel openbare als privé-partijen de ideale partner op het vlak van milieubeheer. Wie kiest voor Shanks, kiest voor een duurzame ontwikkeling van zijn onderneming, activiteit of groep.


 

De Stad Brussel is een historische en culturele stad, de hoofdstad van Europa en België. Ze biedt een brede waaier aan culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten. Door middel van rondleidingen en wandelingen kunt u de stad ontdekken. Brussel heeft talrijke musea op haar grondgebied waaronder ook eigen musea. Bovendien loont het de moeite om een omweg langs de culturele plaatsen te maken. Is het niet voor hun geschiedenis of architectuur, dan wel voor de activiteiten die er georganiseerd worden. Ook sport krijgt een belangrijke plaats in Brussel. Zowel in de zomer als in de winter trekken belangrijke historische, folkloristische of culturele evenementen en gewone vrijetijdsactiviteiten veel mensen aan.

 Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Ons werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Wij zorgen voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten

 At present, Stukwerkers Havenbedrijf nv can be ranked among the leading stevedoring companies in the country, and is one of the most important and most diversified in the Port of Ghent, both in respect of the goods handled and in the location of our waterbound terminals and warehouses. Stukwerkers Havenbedrijf nv handles a total of about 2.5 million tons per year of general cargo, bulk and breakbulk cargo in a variety of commodities.

 Het UMC St Radboud is een centrum voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Deze drie staan in nauw verband met elkaar. Voor goede patiëntenzorg is wetenschappelijk onderzoek nodig, voor goed medisch onderwijs zijn patiëntenzorg en onderzoek onontbeerlijk. Zo leveren we u, onze klant, blijvende kwaliteit. Op onze website leest u hoe we dat in praktijk brengen.

 

Wallenius Wilhelmsen Logistics deliver innovative and sustainable global shipping and logistics solutions for manufacturers of cars, trucks, heavy equipment and specialized cargo. The company also specialises in handling complex project cargoes such as rail cars, power generators, mining equipment and yachts. WWL's sophisticated supply chain management services ensure an efficient integration of ocean transportation, inland distribution, terminal handling and a large comprehensive range of specialised technical services.

 

Rieu groeide op in een muzikale familie. Zijn vader, André Rieu sr., was dirigent van het Limburgs Symfonie Orkest. Deze liet hem reeds vanaf zijn vijfde vioolspelen. Van 1968 tot 1973 bezocht hij eerst het Luikse, toen het Maastrichtse conservatorium (waar hij onder meer les had van Herman Krebbers), om in 1977 zijn studie af te sluiten met de "Premier Prix" aan de muziekacademie van Brussel. Daar ontwikkelde hij een voorliefde voor salonmuziek en vooral voor de wals, waarna hij het Maastrichts Salonorkest oprichtte.

 Water is overal om ons heen. Of het nu gaat om wonen, werken en recreëren. Of om gezondheid, voedsel, energie en transport. Al dat water vormt een kringloop: de watercyclus. Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele cyclus. We zuiveren afvalwater, maken drinkwater en houden het oppervlaktewater op peil en schoon.