Wat is Entropia?

Entropia Critical Concepts, die dit jaar haar 25ste verjaardag viert, is een mobiel telecommunicatienetwerk in Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk bestemd voor professionele bedrijfscommunicatie. Onze kantoren zijn gevestigd in de omgeving van Brugge (HQ), Moordrecht (Nederland) en Londen (Verenigd Koninkrijk).

 

Het systeem is gebaseerd op het 'trunking' principe en is betrouwbaar, snel en bijzonder flexibel. Met Entropia wordt een optimale controle over de primaire bedrijfsprocessen verkregen. Communicatie tussen mobiele medewerkers onderling en tussen een mobiele medewerker en een centraal punt (de meldkamer) is mogelijk, zowel spraak als data.

 

Beveiliging en snelheid van het Entropia netwerk is cruciaal. Zo wordt er voor gezorgd dat uitsluitend geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot het netwerk. Het is uitgesloten dat een willekeurige gebruiker op een kanaal kan meeluisteren zonder dat die daartoe gemachtigd is.

 

Het Entropia abonnement kan afgenomen worden met of zonder portofoon of mobilofoon en wordt volledig afgestemd op het gemiddelde verbruik per maand, het dekkingsgebied en de benodigde faciliteiten. Op die manier kan de gebruiker zijn gebruikskosten voor een langere periode, vooraf en zonder verrassingen, budgetteren.