Entropia geselecteerd voor
introductie nieuw 5G-netwerk in België

Brussel 24 maart 2020 - HET BIPT publiceert de lijst van geselecteerde kandidaten: Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet, voor het verlenen van voorlopige gebruikersrechten in de radiofrequentieband 3600-3800 MHz voorzien voor 5G. Deze gebruikersrechten stellen deze operatoren in staat om de implementatie van 5G in België mogelijk te maken. Het BIPT wijst radiofrequentiebanden toe aan operatoren om optimaal gebruik te kunnen maken van het radiospectrum. Operatoren kunnen dit gebruiken om mobiele diensten aan te bieden aan de eindgebruiker.

In het kader van de Europese uitrol van 5G-technologie zijn een aantal radiofrequentiebanden aangewezen om op de markt te worden gebracht. Meer in het bijzonder gaat het om de banden 700 MHz en 3600 MHz, die respectievelijk vóór 30 juni 2020 (700 MHz) en 31 december 2020 (3600 MHz) beschikbaar moeten worden gesteld. De ontwerpbesluiten en wetsontwerpen voor deze multibandveiling zijn sinds de val van de regering geblokkeerd omdat er geen akkoord is bereikt binnen het Overlegcomité.

Om de introductie van 5G in ons land mogelijk te maken, heeft het BIPT een voorlopige oplossing uitgewerkt. We willen bijvoorbeeld de frequentieband 3,6-3,8 GHz verlenen via voorlopige gebruiksrechten op basis van de telecomwet, die het BIPT de mogelijkheid biedt voorlopige gebruiksrechten toe te kennen voor radiospectrum waarvoor geen wettelijk kader is voor de toewijzingsprocedure. Operatoren kunnen zich bijvoorbeeld al voorbereiden op basis van een aantal commerciële 5G-toepassingen in de aanloop naar de toekomstige veiling. Daartoe heeft het BIPT op 30 januari 2020 een bericht gepubliceerd waarin kandidaten worden opgeroepen om voorlopige gebruikersrechten te verkrijgen voor een eerste inzet van 5G in België. De kandidaten hadden tot 28 februari 2020 de tijd om hun aanvraag in te dienen.

In de 3600-3800 MHz band is in totaal 200 MHz radiospectrum beschikbaar. Het is dus mogelijk om 40MHz toe te wijzen aan elk van de vijf onderzochte kandidaten. Deze gebruiksrechten blijven geldig totdat gebruiksrechten worden toegekend via een klassieke veilingprocedure (op basis van een nieuw RD met betrekking tot de band 3400-3800 MHz).

Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) is sinds 1991 de Belgische regulator van de post- en telecommunicatiesector. In 2003 kreeg het een eigen onafhankelijk statuut.

Het BIPT is de federale regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor de regulering van de elektronische-communicatiemarkt, de postmarkt, het elektromagnetische spectrum van radiofrequenties en de radio- en televisie-uitzendingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Get In Touch to book your no obligation trial