Slimme oplossingen voor een groenere toekomst

Onze wereld. Onze inzet. Onze verantwoordelijkheid. Entropia speelt een integrale rol omdat zijn technologie een eenvoudigere, duurzamere manier bevordert om verbonden te blijven.

Slimme oplossingen voor een groenere toekomst

Onze wereld. Onze inzet. Onze verantwoordelijkheid. Entropia speelt een integrale rol omdat zijn technologie een eenvoudigere, duurzamere manier bevordert om verbonden te blijven.

Entropia's road map to zero emissions

Een engagement dat is opgebouwd op doel,

en integriteit

Wij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om voortdurend zinvolle oplossingen te ontwikkelen die helpen om onze waardevolle hulpbronnen te beschermen.

Al meer dan 30 jaar gebruiken we onze creativiteit, expertise, kennis en vooruitstrevende principes om een toekomst vorm te geven waar iedereen trots op is om in te leven. Een toekomst waar we trots op zijn dat we een belangrijke rol hebben gespeeld.

Onze oplossingen beschermen de veiligheid van individuen en beschermen het delicate evenwicht van onze planeet. Deze toewijding wordt weerspiegeld in onze duurzaamheidsinitiatieven.

Ons uiteindelijke doel is om in 2027 CO2-neutraal te zijn op ons hoofdkantoor. We willen dit doen door onze mensen in staat te stellen het voortouw te nemen in duurzaamheidsmanagement, het bewustzijn voortdurend te vergroten en het gesprek gaande te houden.


Doel 1 - 2024 / Entropia Head Quarter
om emissievrije voertuigen te hebben.

 • 100% elektrische voertuigen en benodigde laadinfrastructuur.
 • De installatie van 100.000+ Kwh zonnepanelen.
 • De installatie van warmtepompen ter vervanging van de gasstroom.
 • Schakel over op hoogspanningsconnectiviteit in plaats van gedistribueerde laagspanning. • Doel 2 - 2027 / Brandstofcellen waar mogelijk.

 • Het vervangen van meer dan 4.000 back-upbatterijen op ongeveer 400 zendmastlocaties.
 • Implementatie van brandstofcellen op antennelocaties om back-upbatterijen te vervangen.
 • Afvoer van de back-up batterijen zodat deze niet meer in het milieu terecht komen.
 • Scheid één keer per jaar elke antennemast van het elektriciteitsnet en laat deze een week op de brandstofcellen werken. Bij 400 masten resulteert dit in een lagere CO2-footprint van 400 weken per jaar.
 • Doel 3 - 2028 / Verminder het stroomverbruik.

 • Het verminderen van het vermogen van antennemastapparatuur en het aanpassen van de antennepatronen.
 • Het centraliseren en consolideren van masten met behulp van specifieke antennetechnieken om het aantal antennemasten te verminderen en de CO2-voetafdruk sterk te verkleinen. • Onze weg naar zero emissie:

  Ina Broodcooren

  Ina Broodcooren is sinds 1997 medeaandeelhouder van de Entropia-groep. Haar persoonlijke integriteit, leiderschapskwaliteiten en ervaringen hebben ons geholpen om onze strategieën te definiëren en te herdefiniëren om ze voortdurend af te stemmen op onze missie om een gezondere, veiligere en groenere toekomst te helpen creëren. Om te laten zien dat we ons inzetten om koolstofneutraal te zijn, heeft Ina een leidende rol op zich genomen om zich te concentreren op duurzaamheid. Haar inzichten en kennis helpen ons bij het vormgeven van haalbare doelen en door haar uitzonderlijke management zal ze ervoor zorgen dat deze worden gerealiseerd.

  We moedigen al onze medewerkers aan om zich voortdurend te ontwikkelen door middel van aanvullende duurzame opleidingen, en leden van onze raad van bestuur en aandeelhouders zijn niet anders. In maart 2022 maakte Ina van de gelegenheid gebruik om haar expertise verder uit te breiden door het certificaat 'Take The Lead Sustainability Management' te behalen aan Vlerick Business School in België.

  De uitgebreide inhoud van de cursus versterkte Ina's bewustzijn van winst en doel, kennis om de hoekstenen van een duurzame strategie te ontwikkelen, begrip van consumentenperspectieven, waardering van de impact op de samenleving, vermogen om te rapporteren over prestaties en expertise rond investeringsbeslissingen en activawaarden. Ina maakt ook deel uit van de 'Take The Lead Sustainability Management'-leergemeenschap van Vlerick Business School, waar ze op de hoogte blijft van waardevolle inzichten en benaderingen, en netwerkt met andere gelijkgestemde professionals die dezelfde passie voor duurzaamheid delen.  Get In Touch to book your no obligation trial