België en Nederland tellen samen enkele tienduizenden grondwater peilputten.

Entropia en ComBus hebben een innovatief meetnet ontwikkeld dat zorgt voor de controle en opvolging van de (ondergrondse) waterstanden.

Actuele informatie over grondwaterstanden in België en Nederland is van cruciaal belang om overstromingen te kunnen voorspellen en voorkomen, maar ook om droogte tegen te gaan doordat er te veel water opgepompt wordt. Daartoe moeten medewerkers van de watermaatschappijen op regelmatige basis duizenden ondergrondse peilputten - verdeeld over gans België en Nederland - controleren. Een behoorlijk arbeidsintensieve job die bovendien vaak moet uitgevoerd worden op moeilijk bereikbare plaatsen zoals moerasgebieden, onbereikbare plaatsen en daarnaast zijn manuele metingen niet altijd accuraat en actueel.


Entropia en ComBus hebben een beveiligd draadloos meetnet ontwikkeld dat (grond) waterstanden, drukmetingen en temperaturen van het water tot meer dan honderd meter diep automatisch registreert en doorstuurt naar centrale meldkamers van watermaatschappijen. Peilputten kunnen bestaan uit één of meerdere dieptesensoren die we hebben ontsloten via het ComBus Cloud platform.Verschillende uitdagingen

Een eerste uitdaging bestond uit het ontwerpen van sensoren die het ondergrondse waterniveau tot op meer dan honderd meter diepte nauwkeurig kunnen meten. Daarbij dienden we rekening te houden met de verschillende ondergrondse waterlagen die soms van elkaar gescheiden worden door ondoordringbare materialen zoals klei. Daarnaast moesten we op zoek gaan naar een energiebron die de dieptesensoren gedurende minstens tien jaar kan voeden in temperaturen tussen -20 en +45 graden Celsius. Daartoe werd een unieke ‘low power’-technologie op het Entropia-netwerk ontwikkeld en een software Cloud platform (ComBus Critical Cloud) die deze sensoren bewaakt en de gegevens gecontroleerd kan doorsturen.

De sensoren versturen de ondergrondse meetresultaten in real-time via het Entropia-netwerk door. De volgende uitdaging bestond dan ook in het voorzien van een Entropia radionetwerk met een beschikbaarheid van minstens 99,99 procent - zelfs in afgelegen gebieden. De bestaande gsm-netwerken bleken alvast niet te voldoen want dekking en beschikbaarheid konden niet aan de strenge criteria voldoen. Het Entropia-netwerk staat los van alle andere publieke infrastructuren en laat toe om de gegevens op een energiezuinige manier te versturen.

Intussen is de toepassing volop operationeel en neemt het aantal meetsensoren voortdurend toe. Entropia heeft samen met het ComBus-platform verschillende industriële IOT-toepassingen bij haar klanten in België en Nederland in gebruik. Dit beperkt zich niet tot enkel watermetingen maar ook schakelen van tramlijnen en aansturen van pompstations.


Alles in een centrale databank

Alle ingewonnen gegevens komen terecht in een centrale database. Daarin worden ze bewaard, gevalideerd, getransformeerd, gevisualiseerd en doorgegeven aan de databanken van de watermaatschappijen. De centrale database bevindt zich in onze ComBus Critical Cloud, wat de bediening en het beheer voor de klanten aanzienlijk vergemakkelijkt. Daarnaast zijn ook de nodige API’s (Application Programming Interfaces, ook genaamd ComBus-koppelingen), voorzien van een maximale communicatie met de bestaande systemen en infrastructuren van de watermaatschappijen. Inderdaad, ook de beveiligde Critical Cloud hebben we zelf ontwikkeld en gebouwd, anders kan je in combinatie met een radionetwerk geen keten-beschikbaarheid bieden van meer dan 99 %, inclusief het eigen radionetwerk.

De gegevens die door het meetnet ingewonnen worden hebben een aanzienlijke maatschappelijke waarde. Ze zijn bijvoorbeeld belangrijk voor het voorspellen van overstromingen. Daarnaast worden ze ook door de hydrogeologen van de watermaatschappijen gebruikt voor de real-time opvolging van de ondergrondse waterstanden en het opstellen van wiskundige modellen. Op basis hiervan kunnen snel acties ondernomen worden om bijvoorbeeld bovengrondse overstromingen te voorkomen. Een stap dichter bij Artificiële intelligentie.Get In Touch to book your no obligation trial