NIEUWSARTIKEL

Succesvolle migratie van meer dan 1000 TETRA-radio's door Rotterdam


We zijn blij te kunnen melden dat de migratie goed is verlopen. Het systeem werd eerder dan gepland overgedragen aan het nieuwe Entropia-netwerk.


Na uitgebreide monitoring konden we maandag rond 19.00 uur beginnen met het beantwoorden van de eerste oproepen. Rotterdam en de randgemeenten maken al jaren gebruik van het meldkamersysteem van ComBus en het netwerk van Entropia.

Stadsmanagement houdt de buitenruimte van Rotterdam veilig en schoon. Met meer dan 3.000 collega's zorgt deze organisatie ervoor dat de stad een prettige stad is om te wonen, werken en ontspannen. De afdelingen Openbare Werken, Schone Stad en Toezicht & Handhaving zijn hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk omdat zij gebiedsgericht zijn, met oog voor het ritme van de stad. Vakmanschap staat bij Stadsbeheer hoog in het vaandel om de beste resultaten te behalen. Stadsbeheer is efficiënt, duurzaam en innovatief, zodat medewerkers altijd op zoek kunnen gaan naar betere manieren om aan de behoeften van burgers, bedrijven en bezoekers te voldoen.

Toezicht & Handhaving

Ongeveer 325 stadswachten werken bij de afdeling Handhaving. Bijna driekwart van alle Rotterdamse stadswachten werkt in een wijk. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het gevoel van veiligheid van bewoners. Ze richten zich op het voorkomen van asociaal gedrag en handelen waar nodig. Ze houden mensen verantwoordelijk voor hun gedrag en geven waar nodig boetes uit. Ze geven problemen die ze zelf niet kunnen oplossen door aan collega's binnen de gemeente of aan de politie. Stadswachten voeren actie tegen allerlei overlast, vernielingen en vervuiling in de wijk: afval op straat, hondenpoep, hangjongeren, losse stoeptegels, fietswrakken en andere zaken waar Rotterdammers last van hebben. Andere taken van stadswachten zijn parkeercontrole, handhaving van milieuovertredingen en de regels op de Rotterdamse markten. Ze controleren ook op illegale bezetting en controleren of horecagelegenheden voldoen aan wet- en regelgeving. Ook controleren ze of de Rotterdamse taxistandplaatsen correct worden gebruikt. Kortom, stadswachten zijn actief in een breed gebied en zetten zich in om de levensstandaard in de stad te verbeteren.

Parkeergelegenheid

De afdeling Parkeervoorzieningen is verantwoordelijk voor de exploitatie van betaald parkeren in de straat en de gemeentelijke parkeergarages. Daarnaast beheert deze afdeling de P + R-terreinen en fietsenstallingen. Alle parkeerautomaten en bijbehorende technologie en software worden operationeel gehouden door Parking Facilities.

Toezicht

Alle activiteiten die 24/7 worden uitgevoerd zijn ondergebracht op de afdeling Toezicht. Het gaat hierbij om toezicht, beveiliging van gemeentelijke gebouwen en o.a. de Werkpleinen en Stadswinkels, operationele ondersteuning van een meldkamer aan de stadswachten en beheer op afstand van de gemeentelijke parkeergarages, cameratoezicht onder leiding van de politie en bediening van de bruggen en sluizen.

Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden

Hoe kunnen we helpen?